Activiteiten over het jaar 2013

 

ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2013

• Sinds medio 2013 heeft de voorzitter van de Stichting grond en opstallen gratis voor gebruik van dierenopvang ter beschikking gesteld,
waarmede de basis voor onze doelstelling werd gelegd.
• Op kosten van de voorzitter worden deze grond en opstallen de komende tijd voor gebruik gereed gemaakt.

Er wordt gewerkt aan:
• de toegankelijkheid van het terrein
• het aanleggen van weides
• de bouw van stallen.

Terug naar alle Activiteiten