Activiteiten over het jaar 2013

ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2013

• Sinds medio 2013 worden op kosten van de voorzitter de grond en opstallen de komende tijd voor gebruik gereed gemaakt.

Perceel  en opstallen worden gratis voor gebruik van dierenopvang ter beschikking gesteld, waarmede de basis voor onze doelstelling wordt gelegd.

Er wordt gewerkt aan:
• de toegankelijkheid van het terrein
• het aanleggen van weides
• de bouw van stallen.

Terug naar alle Activiteiten