Aflevering 1: Van verzamelaar tot wetenschappelijk onderzoeker

VAN VERZAMELAAR TOT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER
Geschreven door Bert Plomp

Als ik vroeger ergens geld mee kon verdienen, dan stond ik altijd vooraan. Wat zakgeld bij elkaar sprokkelen gebeurde op uiteenlopende manieren. Te weten een krantenwijkje lopen, een winkelier helpen, vodden en oud papier ophalen en onder meer postzegels verhandelen op de postzegelmarkt.
Overal probeerde ik, letterlijk en figuurlijk, postzegels los te weken. Ik liep kantoren en winkels af om naar gebruikte zegels te vragen. Ook controleerde ik op vuilnisophaaldagen de vuilnisbakken van bedrijven op de aanwezigheid van postzegels.
De vergaarde zegels werden zorgvuldig gesorteerd en opgenomen in postzegelboekjes. Iedere zaterdag ging ik naar de postzegelmarkt op de Vismarkt in Utrecht. Daar bood ik vervolgens die boekjes aan potentiële kopers ter bezichtiging aan.
Bij de samenstelling van de postzegelboekjes maakte ik wel onderscheid tussen zegels die de moeite waard waren om zelf te behouden en zegels voor de verkoop.
Aan de hand van een postzegelcatalogus, waarvan ieder jaar een nieuwe editie verscheen, stelde ik jaarlijks opnieuw de waarde van mijn bezit vast. Vrijwel alle zegels werden ieder jaar wel wat meer waard.
Mijn aandacht ging in de catalogus natuurlijk vooral uit naar zegels met de grootste waarde vermeld achter de afbeelding van die zegel.
Er waren zegels bij, in de catalogus afgebeeld let wel, die een paar duizend gulden of zelfs meer waard waren. Echter de overgrote meerderheid van mijn verzameling bestond uit zegels die zich qua waarde bewogen tussen 5 cent en een gulden.
Als ik op de postzegelmarkt een goede handelsdag doormaakte, dan was de opbrengst net genoeg om een grote zak patat met mayonaise en een flesje cola in een nabijgelegen cafetaria te kopen.
Op donderdag was het bij mij in de buurt gewoonlijk “vuilnisbakkendag”. Op deze dag kwam de gemeentelijke reinigingsdienst voorbij om de langs de weg opgestelde vuilnisbakken te legen. Dat gebeurde meestal na het middaguur, tegen de tijd dat ik uit school thuiskwam om het middagmaal te nuttigen.
Vanaf school, gelegen aan de Adriaen van Ostadelaan, liep ik altijd huiswaarts via de Israëlslaan, de Breitnerlaan en de Prinsebrug over de Kromme Rijn naar het Lodewijk Napoleonplantsoen.
De bewoners aan de Israëlslaan en de Breitnerlaan waren over het algemeen van de beter betaalde klasse: directeuren, professoren, artsen en dergelijke lieden. De vuilnisbakken van de bewoners van die straten bevatten dientengevolge vaak meer waardevolle afgedankte spullen. Het was derhalve zaak om op zulke dagen als een haas alle bakken aldaar af te zoeken. Liefst als eerste en zeker voor de gemeentelijke reinigingsdienst zou toeslaan.
Van alles en nog wat kostbaars trof ik op zo’n speurtocht aan. Zoals nog bruikbaar speelgoed, boeken en eenmaal een hele bundel tijdschriften met afbeeldingen van zekere blote blonde atletisch gebouwde dames van vermoedelijk Germaanse komaf.
Deze verzameling boeiende lectuur heb ik vrijwel zeker gevonden in de vuilnisbak van de hoogleraar “topografische menselijke anatomie”, wonende aan de Israëlslaan. Deze professor hield zich namelijk bezig met de wetenschap die zich richt op de vorm, de positie, de grootte en de verhouding van de diverse structuren van het gezonde menselijke lichaam en in dit geval kennelijk het vrouwelijk lichaam. Dat je met zo’n studie een goed belegde boterham kunt verdienen. Is het niet fantastisch?
Toen ik die boekjes vond, benijdde ik de professor zo zeer dat ik er niet langer over peinsde machinist op een trein te worden. Sedert die dag droomde ik uitsluitend nog over een toekomst aan de universiteit, aan een toekomst als wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van topografische menselijke anatomie met als specialisatie het vrouwelijk lichaam.
Eigenlijk heb ik nooit begrepen waarom de hoogleraar van zo’n mooie collectie tijdschriften af wilde. Wellicht had hij inmiddels, met subsidie van de overheid, lectuur weten te verwerven met nog meer diepgang.

WORDT VERVOLGD

Voor meer gratis verhalen, gedichten en columns, meld je aan op mijn FB-pagina:

https://www.facebook.com/groups/377554749281077/