De stichting

DE STICHTING

Peter Rosegger (1843-1918)

Het dier heeft een voelend hart zoals jij
Het dier heeft blijdschap en verdriet zoals jij
Het dier heeft een hang naar streven zoals jij
Het dier heeft recht om te leven zoals jij

DOELSTELLING
Met dierenwelzijn in Ierland is het nog steeds slecht gesteld. Verwaarloosde dieren, opgenomen door de Ierse dierenbescherming, worden vaak geëuthanaseerd indien niet spoedig een goed onderdak wordt gevonden.

Stichting Dierenwelzijn Ierland heeft tot doel:
• het bevorderen van het welzijn van dieren in Ierland
• het organiseren van een dierenopvang in Ierland
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
• De Stichting heeft geen winstoogmerk.

BELEIDSPLAN
De Stichting wil bijdragen aan de verdere verbetering van het welzijn van dieren in Ierland.
Dit doet zij door:
• opvang en verzorging van verwaarloosde dieren
• financiële ondersteuning te bieden aan andere organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.
• Beschikbare gelden zullen in eerste instantie besteed worden aan de opvang van dieren, de voeding en verzorging van deze dieren en in tweede instantie
aan andere organisaties als hiervoor vermeld.
• Het beleid is niet gericht op het creëren c.q. uitbreiden van vermogen.

TOEKOMSTVISIE
Iedereen is bekend met de gruwelijke beelden van verwaarlozing en mishandeling van dieren. Op deze website willen wij je niet confronteren
met nog meer van die beelden.
Wij kiezen voor een andere benadering, waarbij wij liever optimistisch vooruit kijken naar een betere toekomst voor dieren en dienovereenkomstige beelden.
Een wereld waarin :
• mens en dier in harmonie samen leven

• dierenwelzijn ertoe doet
• dieren respectvol behandeld worden.

BELONINGSBELEID:
• De Stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
• De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of beloning voor de door hen in de uitoefening van hun functie verrichte werkzaamheden.
• Voor zover de bestuursleden kosten maken, zoals reiskosten of porti, dan dragen zij die zelf.

De Stichting is in 2010 opgericht en steunt vooralsnog uitsluitend op de giften en diensten beschikbaar gesteld door haar bestuursleden, hun familie, vrienden en kennissen.

Terug naar het Hoofdmenu