Het bestuur

Bestuursleden

  • Voorzitter Bert Plomp
  • Secretaris Florence Plomp
  • Bestuurslid Toekirah Karto
  • Penningmeester Cynthia Kartodimedjo

Stichting Dierenwelzijn Ierland is sinds haar oprichting in 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden en verplichtingen voor een ANBI.

Dit betekent ondermeer dat een ANBI de onderstaande informatie en haar financiële verantwoording moet publiceren op internet.

RSIN / fiscaal nummer: 8227 93 155

Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 505 34 580 sinds 5 augustus 2010

Naam: Stichting Dierenwelzijn Ierland

Terug naar het Hoofdmenu